Ograniczenia w zrzeszaniu się policjantów? Związek zawodowy poskarży się na pluralizm

383

Redaktor Bożena Wiktorowska w artykule zatytułowanym: „Ograniczenia w zrzeszaniu się policjantów? Związek zawodowy poskarży się na pluralizm”, pisze o możliwości skierowania przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych skargi do Międzynarodowej Organizacji Pracy w kwestii czekającej na wejście w życie ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej, która wprowadza pluralizm związkowy w służbach mundurowych.
Kontrowersje budzi przepis, zgodnie z którym „policjant pełniący służbę na stanowisku, dla którego ustawa przewiduje powołanie, a także policjant mianowany na stanowisko dyrektora komórki organizacyjnej, zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej albo naczelnika, nie może pełnić funkcji w związkach zawodowych oraz nie podlega ochronie, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych”. Federacja będzie też chciała, aby MOP sprawdziła, czy faktycznie ustawodawca nie działał na szkodę samych funkcjonariuszy, wprowadzając pluralizm związkowy.

Marcin Kolasa, przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, podkreśla, że ustawa na siłę wprowadziła pluralizm związkowy w służbach mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i służbie – takiej jak Straż Graniczna – odpowiadającej za bezpieczeństwo nie tylko samej Polski, lecz także Unii Europejskiej.
– Biorąc pod uwagę charakter i zadania wykonywane przez te służby, podpisana ustawa może budzić istotne obawy z punktu widzenia interesu kraju. A stworzenie możliwości powstania nowych związków zawodowych w Straży Granicznej może stworzyć realne zagrożenie wywierania na nią wpływu przez osoby i instytucje realizujące własne interesy, których priorytetem nie jest zagwarantowanie bezpieczeństwa naszych granic – dodaje Marcin Kolasa.  

Więcej pod poniższym linkiem:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1427318,zwiazki-zawodowe-dla-policjantow.html