Odpowiedź MSWiA w sprawie podwyżek od 01 maja 2018r.

7733

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 grudnia 2017 roku dotyczącego przekazania informacji dotyczącej podwyżek uposażeń w 2018 roku, uprzejmie informuję, że aktualnie można przedstawić w tym zakresie jedynie ogólną informację. Decyzją Rady Ministrów, w budżecie resortu spraw wewnętrznych i administracji na 2018 rok ujęto dodatkowe środki w wysokości 150 000 tyś zł z przeznaczeniem na podwyższenie – od 1maja 2018 roku- uposażeń funkcjonariuszy Policji Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu/Służby Ochrony Państwa, pełniących służbę na stanowiskach o najniższym poziomie uposażenia (zaszeregowanych do „dolnych” kategorii uposażenia zasadniczego). czytaj więcej…

Odpowiedź Ministra Jarosława Zielińskiego.pdf

Pismo do Ministra Mariusza Błaszczaka 14.12.2017 roku.pdf