Nominacja generalska dla Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły SG

531

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nominację generalską płk. SG dr Piotrowi BOĆKO. Prezydentowi towarzyszył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

Płk SG dr Piotr Boćko ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra pedagogiki. Służbę w Straży Granicznej rozpoczął 10 września 1996 r. w Morskim Oddziale Straży Granicznej. W latach 1996-1999 związany był z Graniczną Placówką Kontrolnej Straży Granicznej w Kołobrzegu, zajmując stanowiska związane z realizacją zadań operacyjnych. 15 października 1999 r. rozpoczął służbę w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, w którym realizował zadania w Zakładzie Operacyjno-Rozpoznawczym, a następnie w latach 2016-2018 nadzorował pion dydaktyczny Ośrodka, pełniąc funkcję Zastępcy Komendanta właściwego w sprawach dydaktycznych. Od 6 kwietnia 2018 r. do 30 września 2023 r. był Komendantem Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej. Z dniem 1 października 2023 r. wyznaczony został na stanowisko Rektora – Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

źródło: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/12594,Nominacja-generalska-dla-Rektora-Komendanta-Wyzszej-Szkoly-SG.html