Komunikat ze spotkania z MSWiA

3750

Podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej, zmiana przepisów ustawy o Straży Granicznej dotyczących uposażenia zasadniczego, implementacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego, rozszerzenie katalogu dodatków oraz formuła współpracy były najważniejszymi tematami spotkania przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcina Kolasy z sekretarzem stanu w MSWiA Czesławem Mroczkiem, które odbyło się w dniu 4 stycznia 2024 roku.

W trakcie spotkania przewodniczący ZG NSZZ FSG zaapelował o jak najszybsze podjęcie czynności zmierzających do zmiany przepisów ustawy o Straży Granicznej tj. przepisów dotyczących uposażeń funkcjonariuszy (rozdział 13 Ustawy o Straży Granicznej) i zastosowanie analogicznych przepisów dotyczących wysokości uposażenia zasadniczego, jak w innych służbach podległych MSWiA, celem zrównania statusu funkcjonariuszy Straży Granicznej z innymi służbami. Ponadto przewodniczący ZG NSZZ FSG mając na uwadze, że wszyscy funkcjonariusze Straży Granicznej poddawani są ponadprzeciętnym obciążeniom wynikającym ze służby, zaproponował rozszerzenie katalogu dodatków w Straży Granicznej i wprowadzenie kolejnych dedykowanych dodatków dla funkcjonariuszy (m.in. realizujących zadania operacyjno-śledcze i w pionie cudzoziemców). Kolejną pilną kwestią, która była poruszana to wprowadzenie przepisów umożliwiających przyznanie dodatku granicznego funkcjonariuszom realizującym zadania w ramach tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej. Obecnie funkcjonariusze SG dokonujący kontroli granicznej na granicy polsko-słowackiej takiego dodatku nie otrzymują.

Wiceminister Mroczek przekazał, że podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej planowane są od dnia 1 stycznia 2024 roku. Natomiast kwestia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2023 roku i na jego podstawie wprowadzenie zmian, a także postulaty i propozycje wniesione przez NSZZ FSG, zostaną wnikliwie przeanalizowane. W powyższych sprawach zostanie udzielona odpowiedź NSZZ FSG.

Przypominamy, że w 2023 roku NSZZ FSG wystąpił do MSWiA z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających:

– do uchylenia przepisów Ustawy o Straży Granicznej tj: [1] art. 37e ust. 1 pkt 3 (zakaz mianowania na wyższe stanowisko); [2] art. 91 ust. 1b pkt 1 (zakaz udzielania wyróżnień); [3] art. 117 d ust. 6 pkt 2 (zakaz przyznania świadczenia motywacyjnego);

– do zmiany przepisów ustawy o Straży Granicznej tj. przepisów dotyczących uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (rozdział 13 Ustawy o Straży Granicznej) i zastosowania analogicznych przepisów dotyczących wysokości uposażenia zasadniczego – jak w innych służbach podległych MSWiA.

– do zmiany przepisów: [1] Ustawy o Straży Granicznej tj: dotyczących urlopu dodatkowego za służbę pełnioną w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia (art. art. 87b ust. 6 ustawy SG) oraz [2] Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej; (§ 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia zmieniającego).

Biuro ZG NSZZ FSG

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.