Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

1155

W dniu 7 stycznia 2020 roku odbyło się posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, w którym uczestniczył Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa.  W trakcie posiedzenia Komisji została przedstawiona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu realizacji Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA, a związkami zawodowymi służb mundurowych.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=D11A594040A0C9FEC12584E0003DC898#

Od 1 stycznia 2020 roku podwyżka uposażeń zgodnie z podpisanym Porozumieniem ma wynieść 500 zł brutto. Struktura podwyżki ma składać się z dwóch elementów: wzrostu uposażenia w kwocie 462 złote i wzrostu nagrody rocznej w 2021 roku w wysokości 38 złotych. Jak wyjaśnił Władysław Budzeń, dyrektor departamentu budżetu MSWiA, to jak rozdysponowana zostanie (w jaką część mundurowego uposażenia trafi) kwota 462 złotych, zależy od ustaleń komendantów poszczególnych służb ze strona związkową. „Trudno przesądzić jakie będą dokładne ustalenia” – mówił Budzeń. Indywidualne stawki będą zróżnicowane dodatkiem za wysługę lat.