Informacja dotycząca grupowego ubezpieczenia NNW

347

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego przypominamy o możliwości skorzystania z programu Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Generali TU S.A.

Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia mają dzieci Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilni Straży Granicznej (bez względu na wiek).

Z ubezpieczenia mogą również skorzystać wszyscy Funkcjonariusze, Pracownicy Cywilni Straży Granicznej oraz ich rodzice oraz teściowie.

Do głównych zalet programu należą:

  • Możliwość przystąpienia w dowolnym momencie – od każdego 1. dnia miesiąca, najbliższe przystąpienie możliwe od 1 października 2023 roku
  • Możliwość przystąpienia zarówno dzieci Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Straży Granicznej jak i Rodziców oraz Teściów,
  • Dzieci mogą przystąpić do ubezpieczenia bez względu na wiek,
  • Do 570 zł za 1% Trwałego uszczerbku w wyniku wypadku,
  • Zakres ochrony obejmuje również pogryzienie ubezpieczonego przez zwierzęta,
  • Łatwy proces składania roszczeń – w formie elektronicznej za pośrednictwem strony generali.pl lub w formie e-mail.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dostępną na stronie WDB S.A. pod adresem: https://www.wdbsa.pl/zakres-uslug/programy/zo-nszz-fsg/ oraz u osób obsługujących ubezpieczenie w Oddziałach Straży Granicznej.