Forum Związków Zawodowych

11772

Służby Mundurowe, Zawody Medyczne, Nauczyciele.
Zbyt długo Państwo Polskie jako pracodawca wyzyskuje pracownice i pracowników Służb Publicznych

Przewodnicząca apeluje o poparcie postulatów FZZ