Sejm za pluralizmem w służbach mundurowych

Jak można się było spodziewać, prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej, zakładający wprowadzenie pluralizmu związkowego został przez Sejm RP przegłosowany. Głosowało 422 posłów, za przyjęciem ustawy oddało swój głos 245 posłów, przeciw było 172, a wstrzymało się 5 posłów. Teraz ustawa trafi do Senatu RP, który będzie obradował w dniach 31 lipca oraz 1 i 2 sierpnia 2019 … Czytaj dalej Sejm za pluralizmem w służbach mundurowych