Życzenia z okazji Święta Straży Granicznej

336

Funkcjonariusze, Emeryci i Renciści oraz Pracownicy Straży Granicznej.

Koleżanki i Koledzy!

Z okazji Święta Straży Granicznej chciałbym, w imieniu Zarządu Głównego NSZZ FSG oraz osobiście, złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Wasza codzienna, pełna poświecenia służba zapewnia poczucie bezpieczeństwa obywatelom Polski, jak i również Unii Europejskiej. Wasz profesjonalizm stanowi gwarancję nienaruszalności granic. Wasza determinacja, zaangażowanie i postawa zasługują na najwyższe uznanie.

Życzę Państwu zdrowia, wytrwałości, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z pełnionej służby w tych szczególnie trudnych czasach, kiedy zagrożone jest życie i zdrowie funkcjonariuszy.

Waszym Rodzinom i Bliskim pragnę wyrazić słowa wdzięczności za zrozumienie i wsparcie, gdyż bez tego nasza służba nie byłaby realizowana z pełnym oddaniem.

Gratuluję wszystkim odznaczonych, wyróżnionych i awansowanych na wyższe stopnie służbowe.

Życzę bezpiecznej i spokojnej służby oraz wielu sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak
i zawodowym.

Przewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ FSG

Marcin Kolasa