Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

294

Wiernym Kościoła prawosławnego, Kościoła greckokatolickiego oraz innych Kościołów wschodnich

składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Życzę wszystkiego najlepszego!

Szczęścia, zdrowia, spokoju, rodzinnej atmosfery i nadziei.

Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ FSG
Marcin Kolasa