Życzenia z okazji 30-lecia powstania Straży Granicznej od prezesa Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

715