Zgoda MSWiA na podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zmianę rozporządzenia dotyczącego funkcjonariuszy Straży Granicznej

1501

Informujemy, że Pan Maciej Wąsik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyraził zgodę na podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zmianę wymiaru zwolnień udzielanych funkcjonariuszom podnoszącym kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne poza jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej,
w sposób umożliwiający udział we wszystkich obowiązkowych zajęciach programowych
w przypadku, jeżeli podjęcie nauki nastąpiło w trybie skierowania funkcjonariusza.

Przypominamy, że z wnioskiem o wprowadzenie zmian wystąpił Zarząd Główny NSZZ FSG.

Kwestia wprowadzenie zmian w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz.U. 2002 r. nr 97 poz. 879 z późn. zm.), była też przedmiotem spotkania w MSWiA w dniu 17 czerwca 2020 roku.

Biuro ZG NSZZ FSG