Zawody Strzeleckie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej z udziałem innych służb mundurowych

1518

W dniu 30.10.2018 na strzelnicy w m. Tylicz odbyły się Zawody Strzeleckie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej z udziałem innych służb mundurowych.

Do współzawodnictwa przystąpiły reprezentacje z Placówek Karpackiego Oddziału SG (PSG Kraków-Balice, PSG Zakopane i PSG Tarnów – w składach 3-osobowych oraz 9 drużyn z komórek organizacyjnych Komendy Oddziału w składach 2-osobowych.

Udział w zawodach na zaproszenie organizatorów przyjęły również, reprezentacje Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Zakładu Karnego w Nowym Sączu oraz Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego Referatu Realizacji w Nowym Sączu oraz IPA 2 Nowy Sącz (po trzech funkcjonariuszy).

Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Sponsorem rozgrywanych Mistrzostw było PZU Życie S.A., które w ramach wzajemnej współpracy, każdorazowo wspiera organizację zawodów sportowych organizowanych przez ZO NSZZ FSG KaOSG.

Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokonał w imieniu Komendanta Ka OSG Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG mjr SG Dariusz Żabiński, który przywitał zaproszone drużyny służb mundurowych oraz drużyny z jednostek i komórek organizacyjnych Oddziału. Przebieg konkurencji strzeleckich przygotował i prowadził mjr SG Jacek Michałowski, w których skład wchodziły 3 różne strzelania szybkie z wykorzystaniem zakupionych w ubiegłych latach urządzeń-celów oraz najnowszego urządzenia MTS STAR.

Na zakończenie zawodów Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Stanisław Laciuga, Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG mjr SG Dariusz Żabiński oraz przedstawiciel sponsora PZU Życie S.A. Pan Bogdan Kuśmierz wyróżnili pucharami i dyplomami najlepszych zawodników zawodów strzeleckich. Drużyny zaproszonych służb mundurowych otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zaproszeni goście zostali wyróżnieni pamiątkowymi podziękowaniami. Podczas strzelania można było również skorzystać z przygotowanego posiłku w postaci grilla.

Serdeczne podziękowania Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG składa dla PZU Życie S.A. i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację zawodów strzeleckich. Gratulacje dla zwycięzców oraz podziękowania dla kol. Jacka Michałowskiego za bezpieczne i wyjątkowo zróżnicowane pod względem technicznym, rodzaje strzelań.