Zarząd Terenowy NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy PSG Tarnów organizował festyn rodzinny

452

W dniu 21.08.2021 r. Zarząd Terenowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Tarnowie i Tarnowie Mościcach wraz
z Zarządem Terenowym NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy PSG Tarnów był organizatorem festynu rodzinnego na terenie LOK w Tarnowie.

Była to kolejna ciekawa inicjatywa, skierowana do członków związku i ich rodzin, organizowana przez Związkowców z Tarnowa.

Zarząd Oddziałowy NSZZ

przy Karpackim Oddziale SG w Nowym Sączu