Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale SG w walce z trwającą epidemią COVID-19

588

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale SG w związku z trwającą epidemią COVID-19 otrzymał od firmy RTcom s.c. środki ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych w ilości 1500 sztuk.

Przekazany sprzęt z pewnością jest dodatkowym i cennym wsparciem dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę na granicy. Darowizna  jest dowodem uznania dla trudu naszej służby w czasie zagrożenia epidemiologicznego.

Dziękujemy firmie RTcom s.c. za udzielone wsparcie.


Przewodniczący Zarządu Oddziałowego
NSZZ FSG przy Morskim OSG

Maciej Węsierski