Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Karpackim Oddziale Straży Granicznej wsparł po raz kolejny inicjatywę Polskiego Czerwonego Krzyża.

571

W dniu 19 września na Zamku Królewskim odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru dla Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG biorąc pod uwagę to, iż wiele naszych koleżanek i kolegów z Organizacji Związkowej bierze udział w organizowanych akcjach oddawania krwi, podjął stosowną uchwałę w zakresie wsparcia tej uroczystości. W tym wyjątkowym dniu pod Wawelem udział wzięła również Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej, w której szeregach można spotkać wielu kolegów zaangażowanych w akcje honorowego krwiodawstwa.

Uroczystość nadania sztandaru była poprzedzona wystąpieniem Prezesa Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Mieczysława Kurka – byłego Komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, z którym przez wiele lat mieliśmy możliwość współpracować. Nadanie sztandaru zgromadziło wielu przedstawicieli władz państwowych i samorządowych Małopolski , fundatorów sztandaru, członków i wolontariuszy Stowarzyszenia jak również wielu mieszkańców Krakowa.

Zarząd Główny NSZZ FSG reprezentował Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG Kryspin Żytkowicz, Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Ka OSG Przewodniczący ZO NSZZ FSG Dariusz Żabiński. W uroczystościach brali również udział: Komendant Karpackiego Oddziału SG płk SG Stanisław Laciuga, Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz kol. Kinga Musz i kol. Łukasz Pawlikowski wspierający uroczystość jako prowadzący. Nasza obecność i pomoc przy takiej uroczystości była szczególna i pozostanie w pamięci przez najbliższe lata.

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ze sztandarem, w stulecie swojego istnienia. Dar krwi darem serca i darem życia.