Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „VITA” przy Bieszczadzkim Oddziale SG inicjatorami akcji „Bezgranicznie Nakręceni Dobrem”

303

Podkarpaccy strażnicy graniczni ruszyli ze zbiórką plastikowych nakrętek na zakup sprzętu dla 7-letniego Michałka zmagającego się z ciężką chorobą. Inicjatorem akcji jest Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „VITA” przy Bieszczadzkim Oddziale SG.

Pierwsza edycja akcji „Bezgranicznie Nakręceni Dobrem” dedykowana jest 7-letniemu Michałkowi, synowi funkcjonariusza Straży Granicznej. Plastikowe nakrętki z butelek zostaną przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego w leczeniu Michałka.

Funkcjonariusze oraz pracownicy oddziału wrzucają nakrętki do specjalnego pojemnika wykonanego na kształt słupa granicznego, ustawionego w komendzie oddziału w Przemyślu. Akcja ma zasięg regionalny. We wszystkich czternastu placówkach SG na Podkarpaciu ustawiono specjalne skrzynie.

Zbiórka będzie miała charakter cykliczny. W kolejnych latach będzie dedykowana innym potrzebującym.

Zaangażowanie funkcjonariuszy i pracowników w akcję przerosło oczekiwania organizatorów! Już w pierwszych trzech dniach akcji „słup graniczny” był wypełniony po brzegi!

Dziękujemy za pozytywny odzew i zapraszamy do dalszego, aktywnego udziału w przedsięwzięciu!

Inicjatorem zbiórki są działające przy Bieszczadzkim Oddziale SG: Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „VITA”.

                     mł. chor. SG Andrzej Bednarz

ZO NSZZ FSG przy BiOSG w Przemyślu