Zarząd Główny NSZZ FSG wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wprowadzenie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatku za służbę pełnioną w porze nocnej

2016

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w pełni popierając stanowisko wyrażane przez wielu funkcjonariuszy Straży Granicznej, iż służba pełniona w zmianowym rozkładzie czasu służby, połączonym
z koniecznością pełnienia służby w porze nocnej jest dla funkcjonariuszy bardzo uciążliwa
i skutkuje desynchronizacją wewnętrznych rytmów biologicznych, postanowił wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę obowiązującego obecnie Rozporządzenia.

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej zawnioskował o wprowadzenie dodatku za służbę pełnioną w porze nocnej w wysokości 20% godzinowej stawki uposażenia zasadniczego, co ma zrekompensować negatywne skutki służby w porze nocnej.

Negatywny wpływ pracy (służby) w porze nocnej stanowi przedmiot wielu badań i został szeroko opisany w literaturze przedmiotu. Służba w systemie zmianowym jest problemem złożonym gdyż na skutki socjologiczne i biologiczne nakładają się również negatywne skutki zdrowotne, tym bardziej że służba pełniona jest nierzadko w warunkach stresogennych.
Te wszystkie czynniki wpływają niekorzystnie na stan zdrowia funkcjonariuszy, wywołując duże obciążenie dla ich organizmów, co z kolei prowadzić może do zaburzeń neuropsychiatrycznych, schorzeń układu krążenia, czy też schorzeń układu pokarmowego. Ponadto służba pełniona w nocy może przyczyniać się do znacznego utrudnienia kontaktów rodzinnych i z najbliższymi. To jedne z wielu argumentów, które uzasadniają wprowadzenie zmian.

Biuro ZG NSZZ FSG