Zarząd Główny NSZZ FSG popiera akcję zbierania podpisów w sprawie ułaskawienie funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

4271

Z inicjatywą zbierania podpisów wystąpił Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. pomorskiego.  

Karty (do pobrania na stronie: www.zwnszzp-gdansk.pl)
http://www.zwnszzp-gdansk.pl
oraz w załączniku.
Podpisane karty proszę przesłać do dnia 31.12.2021 r. na adres:
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów
ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk



 Biuro ZG NSZZ FSG