Zarząd Główny dofinansował kolonie dla dzieci ze Straży Granicznej w Bieszczadach

1227

W dniach od 5 do 16 lipca w Rzepedzi w Bieszczadach, odbyły się kolonie letnie dla dzieci i młodzieży funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. 40 osób plus kadra przyjechali z Nadbużańskiego Oddziału SG, Morskiego Oddziału SG, Warmińsko – Mazurskiego Oddziału SG i Centrum Szkolenia SG. Kolonie zostały zorganizowane przez ks. ppłk SG Wiesława Kondraciuka i ks. kmdr. ppor. SG Andrzeja Szpurę pod patronatem NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej i przy pomocy Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego w Białej Podlaskiej.

Kolonie to czas pieszych wędrówek po górach oraz zapoznania się z pięknem i bogactwem kultury Bieszczad. Czas zajęć sportowych, ale i wspólnej modlitwy, codziennej Mszy Świętej, pogodnych wieczorów i dyskotek integrujących dzieci i młodzież. Największym wyzwaniem dla uczestników kolonii były wędrówki po górach.

Dzieci wraz z wychowawcami i  przewodnikami panem Hubertem i Arkadiuszem pierwszego dnia na rozgrzewkę, zaczynając od Centrum Promocji Leśnictwa Bieszczadzkiego w Mucznem przez Brenzberg (pomnik i krzyż) – zdobyli szczyt Jeleniowate. Tam podziwiały panoramę Bieszczad z wysokiej wieży widokowej, a także odwiedziły rezerwat żubrów. Następnie dzieci zdobyły szczyt „ Mała Rawka” od „Przełęczy Wyżne” a w drodze powrotnej odwiedziły „Bacówkę pod Małą Rawką” i przeszły do „Przełęczy Wyżniańskiej”.

Kolejny dzień to zdobycie „Połoniny Caryńskiej” od Ustrzyk Górnych i zejście do miejscowości Brzegi Górne. Kolejna wyprawa to wejście od Duszatyna na Chryszczatą przez Jeziorka Duszatyńskie i zejście do Turzańska. Po dwóch dniach odpoczynku dzieci zdobyły najwyższy szczyt w Bieszczadach „Tarnicę” od miejscowości Wołosate wracając przez „Szeroki Wierch” do Ustrzyk Górnych. Ostatnia wyprawa w góry to wędrówka przez kamieniołom i „Rezerwat Przyrody Koziniec” do tamy na jeziorze Myczkowskim, oraz wizyta na Zaporze Solińskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w Sanoku.

Uczestnicy wraz z przewodniczką – panią Elą zwiedzili stary rynek Sanoka oraz Zamek Królewski, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Historyczne. Dzieci odwiedziły klasztor sióstr Nazaretanek w Komańczy, gdzie był internowany sługa boży ks. kard. Stefan Wyszyński zapoznając się z historią tego czasu, oraz zwiedzając izbę pamięci ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Kolonie odbyły się dzięki pomocy i dofinansowaniu: NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie i Straży Granicznej. Po udanym wypoczynku dzieci bezpiecznie wróciły do swoich rodziców i  opiekunów.