Założenia Projektu Budżetu Państwa na rok 2019

2422

Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej na rok 2019 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2019.

Pismo przewodnie RDS 920.06.2018.pdf

Zalacznik 1.pdf

Zalacznik 1a.pdf

Zalacznik 2.pdf