Z okazji Dnia Strażaka

223

Z okazji Dnia Strażaka
składam wszystkim funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej

oraz Druhom Ochotniczych Straży Pożarnej najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania.

Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji,

a także zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ FSG
Marcin Kolasa