XI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ IM PŁK SG DARIUSZA KLIMKA I PPŁK SG ANDRZEJA STAŃCA

1525

W dniu 10 maja 2019 r. w Rejowcu Fabrycznym odbył się „XI Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych NOSG im. płk. SG Dariusza Klimka i ppłk. SG Andrzeja Stańca”, którego organizatorem był Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Chełmie.

Celem turnieju było uczczenie pamięci o zmarłym płk. SG Dariuszu Klimku i ppłk. SG Andrzeju Stańcu oraz integracja środowiska służb mundurowych.
W turnieju udział wzięło 12 zespołów reprezentujących placówki Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z:Lubyczy Królewskiej, Dorohuska, Horodła, Chłopiatyna, Włodawy, Janowa Podlaskiego, Białej Podlaskiej, Kryłowa, Skryhiczyna, Dołhobród, Dołhobyczowa, Zbereża i Woli Uhruskiej, a także reprezentacja Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa lubelskiego.
Po zaciętej rywalizacji turniej wygrała drużyna związkowców z Policji, która w finale pokonała drużynę z PSG Janów Podlaski/PSG Biała Podlaska 1:0. Trzecie miejsce zajęła drużyna z PSG Dorohusk, która w meczu o 3 miejsce pokonała drużynę z PSG Horodło. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Daniel Rycerski z PSG Biała Podlaska, a królem strzelców Damian Flis z PSG Dorohusk. Najlepszym bramkarzem wybrano Piotr Sasim z Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów z  Lublina.
Drużyną ,,Fair Play” zostali funkcjonariusze z PSG Chłopiatyn. Nagrodę ufundował Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. lubelskiego, który reprezentowali Przewodniczący ZW NSZZP Artur Garbacz i Wiceprzewodniczący ZW NSZZP: Michał Sawicki, Andrzej Wójcik i Sebastian Czaus.
Drużyny za zajęcie czołowych miejsc zostały uhonorowane pucharami i dyplomami, a także nagrodami rzeczowymi, które ufundował Główny sponsor turnieju Firma Ubezpieczeniowa PZU Życie i PZU, Zarząd Główny NSZZ FSG w Warszawie i Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Chełmie.
Turniej odbył się dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Warszawie, firmę PZU Życie. oraz Bank Pocztowy.