Wystąpienie Zarządu Głównego NSZZ FSG do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2022 roku.

723