Wystąpienie do Rady Dialogu Społecznego

673

Wystąpienie Przewodniczącego NSZZ FSG, NSZZ PP i NSZZ FiPW do Przewodniczącej FZZ w sprawie wystąpienia do Rady Dialogu Społecznego o powołanie zespołu problemowego ds. służb mundurowych.

wniosek_RDS_1.pdf