Wystąpienie przewodniczącego ZG NSZZ FSG do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania Straży Granicznej dodatkowych środków na nagrody motywacyjne i dodatki dla funkcjonariuszy.

506

W dniu 16 czerwca 2021 roku przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej wystąpił z wnioskiem do  Ministra o przyznanie Straży Granicznej dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne i dodatki dla funkcjonariuszy.
W ocenie NSZZ FSG będące w dyspozycji Straży Granicznej środki są niewystarczające i uniemożliwiają właściwe wynagrodzenie funkcjonariuszy Straży Granicznej za ich wzorową i pełną zaangażowania służbę.
Zdaniem NSZZ FSG wyróżnienie w miesiącu maju tylko niecałych 10% funkcjonariuszy Straży Granicznej było kontrowersyjne i wywołało rozgoryczenie wśród nich, tym bardziej w roku kiedy przypada 30 rocznica powołania Straży Granicznej.
W załączeniu:
pismo do MSWiA z dnia 16.06.2021 roku