Wystąpienie NSZZ FSG do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania funkcjonariuszom Straży Granicznej dodatku kontrterrorystycznego.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej po zapoznaniu się z projektem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, które ma na celu wprowadzenie nowego rodzaju dodatku do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej o nazwie dodatek kontrterrorystyczny, informuje … Czytaj dalej Wystąpienie NSZZ FSG do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania funkcjonariuszom Straży Granicznej dodatku kontrterrorystycznego.