Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Marka Łapińskiego w sprawie przedstawienia zasad przyznawania i ustalania limitu podziału odznaczeń państwowych i resortowych w Straży Granicznej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.

1992

Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Marka Łapińskiego w sprawie przedstawienia zasad przyznawania i ustalania limitu podziału odznaczeń państwowych i resortowych w Straży Granicznej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.

2018_01_15_pismo do Komendanta Głównego SG_zasady przyznawania limitu na odznaczenia państwowe i resortowe.pdf