Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

1849

Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

2018_01_11_pismo MSWiA.pdf