interpretacja rozporządzenia MSWiA ws. rozkładu czasu służby w kontekście zmianowego rozkładu czasu służby

633

Opinia prawna w sprawie 2015_04_29_interpretacja rozporządzenia MSWiA ws. rozkładu czasu służby w kontekście zmianowego rozkładu czasu służbyinterpretacja rozporządzenia MSWiA ws. rozkładu czasu służby w kontekście zmianowego rozkładu czasu służby