Wizyta

1092

W dnia 8-9 lutego 2017 roku na zaproszenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej gościła delegacja hiszpańskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Policji CEP Confereracio Espanola de Policia, którego członkowie są odpowiedzialni za ochronę granic Hiszpanii i granic zewnętrznych UE.

Wizyta miała na celu przedstawienie gościom roli Straży Granicznej w procesie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i ochrony granicy państwowej a także nawiązanie współpracy pomiędzy NSZZ FSG a Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Policji CEP Confereracio Espanola de Policia.

Na odcinku Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej gości zapoznano z zadaniami i specyfiką pełnienia służby w ochronie granicy państwowej w przejściach i poza nimi oraz trudami służby naszych funkcjonariuszy.

Spotkanie przyczyniło się do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie realizacji zadań w ochronie granicy państwowej i obowiązujących przepisów warunkujących pełnienie służby przez funkcjonariuszy. Ale również rozmawiano na temat funkcjonowania związków zawodowych w służbach mundurowych w Hiszpanii i w Polsce. Podzielono się doświadczeniami, które mogą być pomocne i wykorzystane w działalności obu Związków.

Biuro Zarządu Głównego

NSZZ FSG