Z wizytą u Biskupa Polowego

1003

a szczególne zaangażowanie i pomoc na rzecz dzieł Ordynariatu Polowego w ramach apostolstwa świeckich oraz pracę charytatywną, w obecności komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz dziekana Straży Granicznej ks. Zbigniewa Kępy, Jego Ekscelencja Biskup Polowy gen. bryg. Józef Guzdek odznaczył medalem im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki Bartłomieja Galantego, przewodniczącego NSZZ FSG przy BiOSG oraz Marka Samka, przewodniczącego IPA Region Bieszczadzki.

Medal Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki został ustanowiony przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego na mocy dekretu z dnia 5 października 2011 r. Przedstawia błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, gdy odbywał zasadniczą służbę wojskową jako alumn-żołnierz w 54 Szkolnym Batalionie Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach. Na awersie okrągłej odznaki medalu o średnicy 40 mm znajduje się podobizna ks. Jerzego Popiełuszki w mundurze wojskowym. Na rewersie obok logo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego znajduje się: krzyż, stuła z sentencją „Bóg–Honor–Ojczyzna”, wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej oraz hasło: „Zło dobrem zwyciężaj”. Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 45 mm z sześcioma paskami o kolorach: khaki, białym i czerwonym oraz ciemnozielonymi 2 mm prążkami wzdłuż boków.

Medal ten został ustanowiony z myślą o uhonorowaniu alumnów-żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową w tzw. jednostkach kleryckich LWP. Jednostki te oficjalnie były nazywane szkolnymi batalionami ratownictwa terenowego. Medal przyznawany jest przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego osobom duchownym i świeckim, które „na wzór księdza Jerzego służą prawdzie, miłości i przebaczeniu”.