Wizyta w polskiej szkole na Litwie

766

W dniu 30 września 2015 r. przedstawiciele Zarządu Uczelnianego NSZZ FSG przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku odwiedzili Szkołę w Pikieliszkach.
W tym roku dzięki ofiarności funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, a także przedstawicieli Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej i Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ FSG mogliśmy wesprzeć uczniów oraz kierownictwo polskiej szkoły w Pikieliszkach na Litwie. Zebrane w czasie zbiórki koleżeńskiej środki pozwoliły na zakup artykułów szkolnych dla dzieci oraz środków czystości i artykułów biurowych na bieżące potrzeby Szkoły.
Zarząd Uczelniany NSZZ FSG przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Kierownictwo Szkoły w Pikieliszkach składają serdeczne podziękowania za okazaną hojność, szczodrość i zaangażowanie wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji.