W końcu równoważnik za brak lokalu będzie waloryzowany. Rozporządzenie podpisane.

12773

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku podjętych przez Zarząd Główny NSZZ FSG działań Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 30 grudnia 2021 roku podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania.

Wysokość równoważnika za brak lokalu mieszkalnego będzie podlegała corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Warto podkreślić, że od 2003 roku wysokość równoważnika za brak lokalu mieszkalnego nie podlegała waloryzacji. Dopiero teraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyraził zgodę na wprowadzenie oczekiwanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej zmian, na wniosek ZG NSZZ FSG.

Biuro ZG NSZZ FSG