W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, które wprowadza w Straży Granicznej dodatek graniczny oraz stołeczny. Ponadto nastąpi zmiana stopni etatowych w Placówkach Straży Granicznej kategorii III oraz wysokość przyznawanego minimalnego dodatku funkcyjnego, który wzrósł do 20%.

4771

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/375