W dniu 26 lutego 2021 roku obradował w trybie zdalnym XV Nadzwyczajny Statutowy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ FSG

948

Krajowy Zjazd Delegatów podjął uchwały w zakresie:


– zatwierdzenia projektu nowego Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.


– przedłużenia kadencji delegatów oraz osób pełniących funkcję w organach Zarządów Terenowych, Zarządów Oddziałowych, Zarządzie Głównym, Terenowej Komisji Rewizyjnej, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Głównej Komisji Rewizyjnej na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i związanymi z tym obostrzeniami, wprowadzającymi zakaz organizowania wszelkiego rodzaju zebrań lub spotkań.

Biuro ZG NSZZ FSG