W dniu 20 lipca 2020 roku o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW), podczas którego zostanie rozpatrzone sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk nr 432).

402

Sprawozdanie przedstawi przewodniczący podkomisji poseł Zdzisław Sipiera.
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&komisja=ASW

Warto zwrócić uwagę, że w Porządku dziennym 15. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędzie się w dniach 22, 23 i 24 lipca 2020 r. (środa-piątek) znajduje się punkt dotyczący przedstawienia Sprawozdania Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druki nr 432 ).
Początek obrad w dniu 22 lipca 2020 r. o godz. 10.00

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PorzadekObrad.xsp?documentId=BF51874D7B25522DC12584C6003A1302

W załączeniu Sprawozdanie podkomisji…