W dniach 15-16 września odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziałowego w Zieleńcu.

1184

W dniach 15-16 września odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziałowego w Zieleńcu. Podczas posiedzenia omówiono bieżącą działalność Związku oraz przedyskutowano kwestie związane z przyszłoroczną waloryzacją oraz rolą Zarządu Głównego w dyskusji z stroną służbową. Był to również czas na podziękowania dla byłych Przewodniczących, którzy przez wiele lat wspierali naszą działalność.

Drugiego dnia odbyło się szkolenie oraz spotkanie z przedstawicielami PZU i omówienie oferty Pakietu Medycznego PZU Życie S.A. dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej oraz członków ich rodzin, a także innych produktów PZU.