Ustawa okołobudżetowa na rok 2018

687
Sejm RP

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji.

FS10.4101.1-4.RDS.2017.pdf

Ustawa okołobudżetowa na 2018 r.pdf