Uroczyste pożegnanie ze służbą!

2036

W dniu 31 maja 2019 roku podczas obchodów święta Straży Granicznej oraz 10. rocznicy utworzenia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej nastąpiło uroczyste pożegnane ze sztandarem i służbą przez Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy NoOSG mjr. SG Tomasza Deszcza. 
W trakcie uroczystości Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Wojciech Skowronek podziękował majorowi SG Tomaszowi Deszczowi za wszystkie lata nienagannie pełnionej służby w formacji oraz wręczył mu pamiątkową szablę oficerską jako wyraz szacunku i uznania.
W uroczystościach udział wzięli: Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa, Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Śląskim OSG w Raciborzu Mariusz Wiśniewski, Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Andrzej Szary, Przewodniczący ZW NSZZZ PP Zbigniew Rogoziński oraz Przewodniczący ZO NSZZ FiPW Dariusz Grajczyński.
Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów mjr SG Tomasz Deszcz został wyróżniony “Krzyżem Niepodległości” za patriotyczną postawę i działalność związkową. Odznaczenie wręczył Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Andrzej Szary.