Uchwała Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 29.08.2019r

397

Uchwała 3/II/2019 Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 29 sierpnia 2019roku.

Mając na uwadze terminy realizacji zobowiązań zapisanych w Porozumieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z organizacjami reprezentującymi interesy funkcjonariuszy z dnia 8 listopada 2018r., Federacja Związków Zawodowych Służb mundurowych wyraża głębokie zaniepokojenie o dotrzymanie warunków tego Porozumienia. W związku z powyższym Federacja upoważnia Przewodniczącego, aby zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zorganizowanie z jego osobistym udziałem pilnego spotkania z członkami Zespołu odpowiedzialnego za realizację Porozumienia.