Turniej tenisa stołowego w kategorii indywidualnej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

508

W dniu 10.10.2022 r. na hali sportowej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu odbył się turniej tenisa stołowego w kategorii indywidualnej, w którym wzięło udział 20 zawodników (w tym 1 kobieta). Swoje reprezentacje wystawiły:

– PSG w Kraków – Balice

– PSG Zakopane

– PSG Tarnów

– PSG Kielce

– Komenda Karpackiego Oddziału SG

Gościnnie w turnieju wystąpili również:

– przedstawiciel Sponsora Głównego PZU Życie SA –

Pan Bogdan Kuśmierz

– przedstawiciel WDB S.A. – Pan Marcin Kowalik

W kolejnym turnieju tenisa stołowego w Karpackim Oddziale Straży Granicznej czołowe miejsca zajęli:

1 miejsce – Adrian NIEPSUJ – przedstawiciel Komendy Oddziału

2 miejsce – Tadeusz LITWIAK – przedstawiciel PSG Zakopane

3 miejsce – Grzegorz KAIM – przedstawiciel Komendy Oddziału

4 miejsce – Janusz BOCNIARZ – przedstawiciel Komendy Oddziału

Pamiątkową statuetką Fair-Play została wyróżniona Elżbieta GRONOWSKA z Placówki SG w Krakowie-Balicach.

Najlepsi zawodnicy zostali wyróżnieni pucharami, dyplomami, medalami oraz nagrodami rzeczowymi, które wręczali zaproszeni goście wraz z Komendantem Ka OSG gen. bryg. Stanisławem Laciugą, Wiceprzewodniczącym ZG NSZZ FSG Kryspinem Żytkowiczem i Przewodniczącym ZO NSZZ FSG Dariuszem Żabińskim.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale.

Fundatorem nagród oraz przygotowanego poczęstunku dla uczestników turnieju był Sponsor Główny – PZU Życie SA.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za sportową postawę i emocjonującą rywalizację oraz koledze Jackowi Michałowskiemu za wzorowo przeprowadzone zawody.

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG

przy KaOSG w Nowym Sączu