Turniej tenisa stołowego o Puchar Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz Puchar Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG Ka OSG

1277

KOMUNIKAT KOŃCOWY

Turniej tenisa stołowego o Puchar Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz Puchar Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG Ka OSG – 17.04.2018 r. W dniu 17.04.2018 r. na hali sportowej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu odbył się turniej tenisa stołowego w kategorii indywidualnej, w którym wzięło udział 19 zawodników z jednostek i komórek organizacyjnych Oddziału.

Organizatorem i fundatorem atrakcyjnych nagród, tak jak w ubiegłych latach, był Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy współpracy Komendy Oddziału. Turniej rozgrywany był w 3 grupach 5-cio osobowych i jednej grupie 4-osobowej, a do kolejnej fazy rozgrywek przechodziło dwóch najlepszych zawodników z grup. Dalsza cześć turnieju była rozgrywana systemem pucharowym. Rozgrywki były poprzedzone losowaniem z rozstawieniem zawodników zajmujących czołowe miejsca z ostatniego turnieju.

Mecz finałowy obserwował wraz z uczestnikami Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej Pan ppłk Stanisław Laciuga, który po zakończeniu turnieju brał udział wraz Wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ FSG kol. Kryspinem Żytkowiczem i Przewodniczącym Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Ka OSG Dariuszem Żabińskim, w wręczaniu pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych oraz medali pamiątkowych.

Wyróżnienia indywidualne:

1 miejsce Mateusz PLUTA – PSG Kraków-Balice – Puchar Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

2 miejsce Grzegorz KAIM – Komenda Oddziału – Puchar Przewodniczącego NSZZ FSG przy KaOSG

3 miejsce Ireneusz WACH – PSG Tarnów – Puchar Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG

Najlepsza zawodniczka turnieju: Urszula DUTKOWSKA – PSG Kraków-Balice – statuetka tenisisty

Nagroda Fair Play – Tomasz MATYJEWICZ – Komenda Oddziału – puchar.

Ponadto, Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG wyróżnił pamiątkową statuetką Jacka Michałowskiego za wzorową organizację turnieju oraz Komendanta Karpackiego Oddziału SG – medalem pamiątkowym, za wspieranie działań mających na celu podnoszenie sprawności fizycznej wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Zawodnicy z pozycji 1-3 otrzymali medale, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale.

Podczas turnieju była możliwość skorzystania z poczęstunku przygotowanego przez Zarząd Oddziałowy.

Wszystkim uczestnikom turnieju, dziękujemy za sportową walkę i życzymy sukcesów w kolejnych rozgrywkach.

ZARZĄD ODDZIAŁOWY NSZZ FSG