SW oraz KAS podpisali porozumienie ze Stroną Społeczną

1387

W dniu 19 listopada 2018 r. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa podpisał porozumie z Ministrem Sprawiedliwości. Podpisanie porozumienia spowodowało zakończenie akcji protestacyjnej prowadzonej przez Związek a co za tym idzie zdjęcie flag związkowych z jednostek organizacyjnych SW oraz zaniechanie innych działań, jakie były prowadzone w ramach protestu.

http://www.nszzfipw.org.pl/koniec-akcji-protestacyjnej-komunikat.html

 

21 listopada 2018 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) a Stroną Społeczną, którego kierunkowym założeniem jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do poprawy warunków pracy członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w KAS.

https://www.mf.gov.pl