Straż Graniczna z dodatkiem za służbę w nocy?

1407

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej wnioskuje o wprowadzenie dodatku za służbę pełnioną w porze nocnej w wysokości 20 proc. godzinowej stawki uposażenia zasadniczego. Dodatek ma zrekompensować funkcjonariuszom „negatywne skutki” takiej służby.

Jak podkreślają związkowcy reprezentujący funkcjonariuszy Straży Granicznej, służba pełniona w zmianowym rozkładzie czasu służby, połączonym z koniecznością pełnienia służby w porze nocnej „jest dla funkcjonariuszy bardzo uciążliwa i skutkuje desynchronizacją wewnętrznych rytmów biologicznych”. Dlatego też, postanowili wystąpić do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego o zmianę obowiązującego rozporządzenia. Sugerują, by dodatek za służbę pełnioną w nocy wynosił 20 proc. stawki godzinowej uposażenia zasadniczego. Funkcjonariusze proponują, by godzinową stawkę uposażenia zasadniczego obliczać dzieląc miesięczną stawkę uposażenia zasadniczego funkcjonariusza przez liczbę godzin służby w danym miesiącu. czytaj więcej …

źródło: https://infosecurity24.pl