Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG w sprawie projektu zmiany ustawy z dnia 12 października 1991 r. o Straży Granicznej

1177

Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG w sprawie projektu zmian ustawy z dnia 12 października 1991 r. o Straży Granicznej (w zakresie wprowadzenia odpłatności w wysokości 100% za czas służby Funkcjonariuszy przekraczających określone normy).

Strona 1
Strona 2