Stanowisko Prezydium Forum Związków Zawodowych

524

Stanowisko Prezydium Forum Związków Zawodowych
w sprawie żądań organizacji związkowych służb mundurowych zrzeszonych w FZZ

Forum Związków Zawodowych z najwyższą uwagą i niepokojem obserwuje prowadzone od kilku miesięcy negocjacje strony rządowej z organizacjami związkowymi służb mundurowych zrzeszonymi w Forum Związków Zawodowych, dotyczących zmian systemowych w formacjach mundurowych.
Żądania organizacji związkowych służb mundurowych to nie tylko walka o poprawę warunków pracy i płacy to walka o poprawę bezpieczeństwa obywateli, czyli nas wszystkich.
Dlatego Forum Związków Zawodowych popiera żądania organizacji związkowych służb mundurowych w zakresie:

  • zwiększenia od przyszłego roku nakładów na funkcjonowanie poszczególnych formacji do poziomu umożliwiającego sprawną realizację zadań ustawowych;
  • odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy oraz zrekompensowanie w przyszłym roku wysokości tych uposażeń o wskaźnik skumulowanej inflacji wyliczony w latach 2009 – 2014;
  • wdrożenia programów modernizujących poszczególne służby;
  • podjęcia przez resort Spraw Wewnętrznych oraz resort Sprawiedliwości inicjatyw legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów, o których mowa w obywatelskim projekcie zmiany ustaw pragmatycznych lub poparcie tych zmian przez Radę Ministrów;
  • opracowania i wdrożenia programu społeczno-edukacyjnego przeciwko agresji wobec funkcjonariuszy egzekwujących prawo;
  • dostosowania programów szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy do bieżących potrzeb;
  • poprawy bezpieczeństwa funkcjonariuszy poprzez usprawnienie systemu opieki zdrowotnej oferowanej przez placówki podległe resortowi Spraw Wewnętrznych;
  • uzupełnienia przepisów gwarantujących funkcjonariuszom korzystającym ze zwolnień lekarskich prawo do zachowania 100% uposażenia jeżeli ich choroba ma związek ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby.

Forum Związków Zawodowych, poprzez niniejsze stanowisko nie tylko solidaryzuje się z funkcjonariuszami wszystkich formacji służb mundurowych, ale przede wszystkim wyraża swoją  dezaprobatę wobec prowadzonej przez Rząd RP polityki w tym zakresie i funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa obywateli w Polsce.

Mając na względzie powyższe, apelujemy do wszystkich osób decyzyjnych, a przede wszystkim do obecnych władz rządowych o poważne potraktowanie wysuniętych przez organizacje związkowe służb mundurowych żądań. Bezpieczeństwo Państwa i obywateli powinno być dla wszystkich celem priorytetowym.

Stanowisko FZZ – służby mundrurowe.pdf