Stanowisko NSZZ FSG w sprawie rozporządzenia dotyczącego uposażenia zasadniczego

652

w odpowiedzi na arkusz uzgodnień Nr FAX-KG-FI-1661/15 z dnia 29 października 2015 roku do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, przedstawiam stanowisko Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej:
NSZZ FSG pozytywnie ocenia przewidywany w projekcie rozporządzenia MSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy SG równomierny podział środków przewidywanych na podwyżki w zakresie uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień Straży Granicznej. Oczywiście sytuacją idealną byłby taki podział tych środków, który nie różnicowałby funkcjonariuszy w zakresie pochodnych (dodatek za wysługę i służbowy/funkcyjny). Jednak wprowadzenie tak szerokiej zmiany w rozporządzeniu pewnie wiązałoby się z dłuższymi pracami nad projektem i nie dawałoby gwarancji osiągnięcia zadowalającego NSZZ FSG rezultatu. W konsekwencji odsuwałoby w czasie datę otrzymania tych środków przez funkcjonariuszy.

pismo dot. projektu MSW – uposażenie zasadnicze.pdf