Stanowisko NSZZ FSG do arkusza uzgodnień FAX KG-TZ-27/VI/16

496

Stanowisko NSZZ FSG w sprawie arkusza uzgodnień FAX KG-TZ-27/VI/16 z dnia 18 marca 2016 roku do projektu zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie określenia przypadków, w których funkcjonariusz Straży Granicznej w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia umundurowania.

Pismo dot. projektu zarządzenia KGSG.pdf