Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

586

Warszawa, dnia 9 czerwca 2021 r.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentująca funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej udziela pełnego poparcia dla postulatów Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa wyrażonych Uchwałą Nr 181-IX/21 z dnia 20 maja 2021 roku.

Federacja ZZSM wyraża głębokie niezadowolenie i uznaje za niedopuszczalne nierealizowanie przez Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej porozumienia podpisanego z Zarządem Głównym NSZZFiPW w dniu 19 listopada 2018 roku.

Taka sytuacja dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej stwarza poczucie gorszego traktowania oraz lekceważenia strony społecznej, która miała swój istotny udział w zapoczątkowaniu, a następnie wypracowaniu koniecznych, korzystnych zmian, zaakceptowanych ostatecznie w drodze kompromisu w formie podpisanego porozumienia. Pełna realizacja zawartego porozumienia jest niezbędna dla zachowania powagi i wiarygodności strony rządowej oraz służbowej będących sygnatariuszami dokumentu, a także okazania należnego poszanowania praw strony społecznej reprezentującej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Oczekujemy od Pana Ministra Sprawiedliwości i Pana Dyrektora Generalnego Służby Więziennej bezzwłocznej i pełnej realizacji wszelkich ustaleń zawartych przez strony podpisanego porozumienia, uznając jednocześnie iż szybkie i całościowe rozwiązanie problemu daje możliwość do zaprzestania dalszej eskalacji protestu.

Za Federację Związków Zawodowych
Służb Mundurowych
Przewodniczący


Krzysztof Oleksak